Kunnen schoonmaakbedrijven omzetbelasting in rekening brengen?

Met ingang van 1 juni 1990 wordt een gecombineerde staats- en lokale omzetbelasting geheven op alle kosten voor interieurreinigings- en onderhoudsdiensten die in de staat New York worden uitgevoerd, ongeacht of deze worden uitgevoerd op een indien nodig (korte termijn) basis of langetermijncontractuele basis. In de staat New York zijn schoonmaakdiensten voor woningen onderworpen aan belasting. Voor schoonmaakbedrijven voor woonhuizen moeten omzetbelastingen worden geïnd en naar de afdeling Belastingen en Financiën worden gestuurd. Hoewel de omzetbelasting van New York over het algemeen van toepassing is op de meeste transacties, hebben bepaalde items in veel staten een speciale behandeling als het gaat om omzetbelasting.

Deze pagina beschrijft de belastbaarheid van diensten in New York, inclusief schoonmaakdiensten en transportdiensten. Bekijk voor meer informatie een volledige lijst met belastbare en belastingvrije items in New York. Schoonmaakdiensten voor woningen zijn belastbaar in de staat New York. Als onderdeel van de Californische omzetbelastingwetten kunnen schoonmaak- of schoonmaakdiensten weigeren omzetbelasting in rekening te brengen aan klanten in elk geval waarin schoonmaak- en/of schoonmaakbenodigdheden incidenteel worden gebruikt.

In een advies concludeerde het New York Department of Taxation and Finance dat de tapijtreinigingsdiensten van een belastingbetaler zijn vrijgesteld van omzetbelasting in New York, maar dat andere schoonmaakdiensten en vloerreparatiediensten onderworpen zijn aan omzetbelasting.